ENAKMEN 6 TAHUN 2002
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
Kesahtarafan AnakSeksyen 115. Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah.

Jika seseorang lelaki mengaku seorang lain, sama ada dengan nyata atau dengan tersirat, sebagai anaknya yang sah, lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu jika, syarat -syarat yang berikut dipenuhi, iaitu-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.