ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN IV - PIHAK-PIHAK
BAB 1 - AMSeksyen 21. Pindaan dan penyampaian

(1) Jika berlaku perubahan pihak semasa mana-mana prosiding belum selesai—

(2) Prosiding terhadap orang yang disebut dalam perenggan (1)(b) hendaklah disifatkan telah dimulakan mulai tarikh penyampaian atau pengetepian itu, mengikut mana-mana yang berkenaan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.