ENAKMEN 13 TAHUN 1984
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984

BAHAGIAN VII - PENJAGAANSeksyen 81. Penjagaan anak-anak tak sahtaraf

Penjagaan kanak-kanak tak sahtaraf adalah semata-mata pada ibu dan saudara mara ibu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.