ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XXIV - PENGHINAAN MAHKAMAHSeksyen 231. Prosiding tanpa kebenaran

Mana-mana orang yang melakukan apa-apa perbuatan atau mengambil apa-apa prosiding atas nama atau bagi pihak orang lain dengan mengetahui bahawa dia tidak dibenarkan dengan sahnya oleh orang itu adalah melakukan kesalahan menghina mahkamah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.