Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN VSeksyen 20. Hukuman Kerana Melakukan Sariqah.

Sesiapa yang melakukan sariqah, melainkan dalam keadaan yang dinyatakan dalam seksyen 21, hendaklah dihukum dengan hukuman hudud seperti berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.