ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
Perintah supaya Hidup Bersama SemulaSeksyen 124. Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung.

Jika seseorang telah tidak lagi hidup bersama dengan isterinya mengikut cara yang dikehendaki oleh Undang-Undang Islam, maka isteri itu boleh memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan perintah supaya orang itu hidup bersama semula dengannya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.