ENAKMEN 10 TAHUN 1996
ENAKMEN KAWALAN SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA ISLAM 1996

BAHAGIAN V - AKAUN SEKOLAHSeksyen 18. Tanggungjawab Bendahari.


(1) Bendahari adalah bertanggungjawab atas semua urusan kewangan sekolah dan hendaklah---

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.