ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN VIII - PELBAGAISeksyen 113. Pengiktirafan perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan-Kedutaan, dsb., di dalam Negeri.

Sesuatu perkahwinan orang Islam yang bukan warganegara Malaysia yang dilakukan di sesuatu Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul negara asing di dalam Negeri hendaklah diiktiraf sebagai sah bagi segala maksud Ordinan ini-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.