ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001


Seksyen 57. Hak terhadap mas kahwin, dsb., tidak akan tersentuh.

Tiada apa-apa jua dalam Ordinan ini boleh menyentuh apa-apa hak yang mungkin ada pada seseorang isteri di bawah Undang-Undang Islam terhadap mas kahwinnya dan pemberian kepadanya atau mana-mana bahagian daripadanya apabila perkahwinannya dibubarkan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.