ENAKMEN 17 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI JOHOR) 2003

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Hadhanah atau Penjagaan Kanak-KanakFasal 84. Bagaimana hak penjagaan hilang.

Hak seseorang perempuan terhadap hadhanah adalah hilang-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.