ENAKMEN 4 TAHUN 1999
ENAKMEN WASIAT ORANG ISLAM (SELANGOR) 1999


Tajuk Panjang & Mukadimah

BETA PERKENANKAN,

TENGKU IDRIS SHAH IBNI SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH AL-HAJ,

Pemangku Raja Selangor

15 September 1999

Suatu Enakmen bagi mengadakan peruntukan-peruntukan yang berhubungan dengan wasiat orang Islam, dan perkara-perkara yang bersampingan dengannya.

[ ]

MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Badan Perundangan Negeri Selangor seperti yang berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.