Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M


JADUAL IV
JADUAL IV

(Subseksyen 41(c))

Jumlah irsy dan lama tempoh penjara kerana melakukan jurh (luka di bahagian badan yang lain daripada kepala dan muka dan luka itu ada meninggalkan parut).


Bil.
Jenis cedera
Jumlah irsy
Tempoh penjara

1. Jaifah (luka yang menembusi bahagian dalam kepada batang tubuh)1/3 diyatTidak melebihi sepuluh tahun.

2. Ghairu jaifah (luka yang lain daripada jaifah) iaitu :

(a) damiyah (carik kulit yang dan berdarah)sebanyak mana yang ditentukan oleh Mahkamahtidak melebihi tiga tahun.

(b) badhi'ah (luka yang tidak mendedahkan tulang)sebanyak mana yang ditentukan oleh Mahkamahtidak melebihi tiga tahun.

(c) mutalahimah (luka yang sampai ke daging)sebanyak mana yang ditentukan oleh Mahkamahtidak melebihi tiga tahun.

(d) mudhihah (luka yang mendedahkan tulang)sebanyak mana yang ditentukan oleh Mahkamahtidak melebihi lima tahun.

(e) hashimah (patah yang tidak menggelincahkan sendi)sebanyak mana yang ditentukan oleh Mahkamahtidak melebihi lima tahun.

(f) munaqqilah (patah yang menggelincahkan sendi)sebanyak mana yang ditentukan oleh Mahkamahtidak melebihi tujuh tahun.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.