ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XVII - RAYUANSeksyen 145. Penghakiman hendaklah menyatakan alasan

Mahkamah yang mendengar rayuan hendaklah menyatakan alasan penghakimannya secara bertulis.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.