ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XIV - KETERANGAN
BAB 2 - SEPINASeksyen 103. Bilangan orang dalam sepina

(1) Tiap-tiap sepina selain sepina supaya dokumen atau benda dikemukakan boleh memasukkan nama dua orang atau lebih.

(2) Sesuatu sepina supaya mengemukakan dokumen atau benda dikemukakan hendaklah mengandungi nama seorang sahaja.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.