ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN I - QARINAH
BAB 2 - QARINAH
Watak bila qarinah.Seksyen 41. Dalam kes jenayah watak yang dahulunya baik adalah qarinah.

Dalam prosiding jenayah fakta bahawa orang yang dituduh itu adalah seorang yang berwatak baik adalah qarinah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.