ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN II - PERNIKAHANSeksyen 12. Pertunangan.

Jika satu pihak telah mengikat pertunangan, sama ada secara lisan atau bertulis, dan sama ada secara persendirian atau melalui orang perantaraan, dan kemudiannya enggan bernikah dengan pihak yang satu lagi kepada pertunangan itu tanpa apa-apa sebab manakala pihak yang satu lagi itu masih bersetuju hendak menyempurnakan pertunangan itu, maka pihak yang mungkir itu hendaklah--
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.