ENAKMEN 5 TAHUN 1990
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1990

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
KESAHTARAFAN ANAKSeksyen 114. Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah.

Jika seseorang lelaki mengaku seorang lain, sama ada dengan nyata atau dengan tersirat, sebagai anaknya yang sah, lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu jika syarat-syarat yang berikut dipenuhi iaitu-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.