ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 3. Pemakaian.

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dengan nyata selainnya, Ordinan ini terpakai bagi semua orang Islam yang berada dalam Negeri dan bagi semua pemastautin Islam di dalam Negeri tetapi tinggal di luar Negeri.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.