ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VIII - PELBAGAISeksyen 105. Mengakui seorang sebagai ibu atau bapa.

Jika seorang mengakui seorang lain sebagai bapa atau ibunya, pengakuan itu, jika dipersetujui atau disahkan oleh orang yang diakui itu, sama ada dalam masa hayat atau selepas kematian pengaku itu, melahirkan suatu perkeluargaan yang sah dan dengan syarat bahawa memandang kepada umur pengaku dan umur orang yang diakui itu adalah menasabah orang yang diakui itu ialah ibu atau bapa kepada pengaku.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.