ENAKMEN 6 TAHUN 2002
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Hadhanah atau Penjagaan Kanak-KanakSeksyen 84. Bagaimana hak penjagaan hilang.

Hak seseorang perempuan terhadap hadhanah adalah hilang-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.