ORDINAN 41 TAHUN 2001
ORDINAN MAJLIS ISLAM SARAWAK, 2001

BAHAGIAN VIII - PEMELUKAN AGAMA ISLAMSeksyen 69. Keupayaan untuk memeluk agama Islam.

Bagi maksud Bahagian ini, seseorang yang bukan Islam boleh memeluk agama Islam jika dia sempuma akal dan-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.