ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN X - PENALTISeksyen 133. Isteri tidak menurut perintah.

Seseorang isteri yang bersengaja tidak menurut sesuatu perintah yang diberikan dengan sah oleh suaminya mengikut Undang-Undang Islam adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ratus ringgit atau bagi kesalahan kali kedua atau kali kemudiannya, denda tidak melebihi lima ratus ringgit.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.