ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001


Tajuk panjang & Mukadimah

Suatu Ordinan bagi membuat peruntukan yang berhubungan dengan Undang-Undang Keluarga Islam mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, penjagaan, dan perkara-perkara lain berkaitan dengan kehidupan keluarga.

Diperbuat oleh Badan Perundangan Sarawak-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.