ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN I - QARINAH
BAB 2 - QARINAH
IqrarSeksyen 16. Bilakah wujudnya perjalanan urusan menjadi qarinah.

Apabila ada soal sama ada suatu perbuatan tertentu telah dilakukan, wujudnya apa-apa perjalanan berkaitan dengan urusan yang menurutnya perbuatan itu mungkin telah dilakukan, adalah suatu qarinah.

MISALAN
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.