ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN II - MENGENAI BUKTI
BAB 4 - KETERANGAN LISANSeksyen 47. Keterangan lisan mestilah secara terus.

(1) Keterangan lisan mestilah dalam segala hal apa pun diberi secara terus-

(2) Pendapat pakar yang dinyatakan di dalam buku ilmiah yang biasanya ada dijual dan alasan bagi memegang pendapat itu bolehlah dibuktikan dengan menunjukkan buku ilmiah itu.

(3) Jika keterangan lisan menyatakan kewujudan sesuatu benda atau keadaan sesuatu benda, yang lain daripada dokumen, maka Mahkamah boleh, jika difikirkan patut, menghendaki benda itu dikemukakan untuk pemeriksaannya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.