Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN VISeksyen 23. Hukuman hirabah.

Sesiapa yang melakukan hirabah hendaklah dihukum dengan hukuman hudud seperti berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.