ENAKMEN 10 TAHUN 1996
ENAKMEN KAWALAN SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA ISLAM 1996

BAHAGIAN IV - JEMAAHSeksyen 16. Jemaah hendaklah mematuhi kurikulum dsb.


Jemaah hendaklah mematuhi kurikulum pendidikan, pengajaran atau latihan, penggunaan buku teks, program latihan guru, peperiksaan atau aktiviti lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Majlis.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.