Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN XISeksyen 64. Prosiding di Bawah Kanun Keseksaan Tidak Boleh Diambil.

Apabila seseorang itu telah dibicarakan atau menhadapi apa-apa prosiding kerana melakukan kesalahan di bawah Enakmen ini, maka dia tidaklah boleh dibicarakan dan tiada apa-apa prosiding boleh diambil terhadapnya di bawah Kanun Keseksaan mengenai kesalahan yang sama atau serupa yang diperuntukan di bawah Enakmen.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.