ENAKMEN 4 TAHUN 1994
ENAKMEN MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1994

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTANSeksyen 14. Tidak layak menjadi ahli.

Orang-orang yang berikut adalah tidak layak dilantik menjadi ahli Majlis -

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.