Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN VIIISeksyen 40. Bilakah Hukuman Qisas Tidak Boleh Dikenakan.

Hukuman qisas tidak boleh dikenakan dalam kes-kes yang berikut :
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.