Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN XSeksyen 57. Hukuman Rejam Ditangguhkan Bagi Perempuan Yang Hamil dan Yang Menyusukan Anak.

Hukuman rejam tidak boleh dilaksanakan ke atas pesalah perempuan yang sedang hamil sehinggalah dia melahirkan anaknya, dan selepas itu dia menjadi suci daripada darah nifas dan kembali sihat semula untuk menjalani hukuman itu; dan jika sekiranya dia menyusukan anaknya, melainkan ada seseorang ibu susu yang sanggup menyusukan anak itu dalam tempoh yang tersebut.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.