ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002

BAHAGIAN IV - MAHKAMAH SYARIAHSeksyen 47. Pelantikan Hakim Mahkamah Rendah Syariah.

(1) Yang di-Pertuan Agong, atas nasihat Ketua Hakim Syarie, boleh melantik daripada kalangan anggota perkhidmatan awam am Persekutuan atau perkhidmatan bersama Hakim-Hakim Mahkamah Rendah Syariah.

(2) Tiap-tiap pelantikan di bawah subseksyen (1) hendaklah disiarkan dalam Warta.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.