ENAKMEN 3 TAHUN 1987
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
Perintah Supaya Hidup Bersama SemulaSeksyen 121. Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung.


Jika seseorang telah tidak lagi hidup bersama dengan isterinya mengikut cara yang dikehendaki oleh Hukum Syara', isteri itu boleh memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan perintah supaya orang itu hidup bersama semula dengannya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.