ENAKMEN 15 TAHUN 1992
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1992

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
PERINTAH SUPAYA HIDUP BERSAMA SEMULASeksyen 126. Wasiat harta kepada anak angkat.

(1) Tiap-tiap orang yang mengangkat anak angkat kepada yang diakui oleh masyarakat setempat bahawa anak itu diangkat sejak kecil bolehlah membuat perjanjian atau pengakuan dalam borang yang telah disediakan oleh Majlis.

(2) Jika orang yang mengangkat anak itu tiada mempunyai mana-mana waris, maka anak angkat itu dengan kehendak seksyen ini mendapat tidak lebih daripada satu pertiga (1/3) daripada hartanya sebagai waris daripadanya.

(3) Jika orang yang mengangkat anak itu ada mempunyai waris, maka anak angkat itu tidak boleh mendapat bahagian lebih daripada bahagian yang paling kecil yang didapati oleh ashabul-furud kecuali zaujah sebagai wasiat daripadanya.

(4) Anak angkat hanya mendapat bahagian tidak lebih daripada pembahagian dalam subseksyen (2) dan (3) daripada harta ibubapa angkatnya walau berbilang-bilang anak angkat itu sekalipun.

(5) Jika anak yang diangkatnya itu daripada warisnya sendiri serta layak mewarisi, maka tidaklah tertakluk di bawah subseksyen (1) dan (3).
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.