ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN I - QARINAH
BAB 2 - QARINAH
IqrarSeksyen 19. Iqrar ketika marad al-maut.

Iqrar seseorang yang berada dalam keadaan marad al-maut mengenai hak orang lain ke atasnya bolehlah diterima mengikut Hukum Syara'.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.