ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VIII - PELBAGAISeksyen 103. Anggapan boleh disangkalkan.

Anggapan di bawah seksyen 102 boleh disangkalkan hanya dengan-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.