ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN VIII - PLIDINGSeksyen 65. Bentuk pembelaan

(1) Tiap-tiap pembelaan hendaklah ditandatangani oleh defendan atau Peguam Syarienya dan hendaklah—

(2) Penafian di bawah perenggan (1) (a) tidak boleh berbentuk mengelak tetapi hendaklah menjawab perkara isi.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.