ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN VI - PENYAMPAIAN
BAB 2 - PENYAMPAIAN DI LUAR BIDANG KUASASeksyen 52. Bila dibenarkan

(1) Mahkamah boleh memerintahkan penyampaian saman atau permohonan di luar bidang kuasa jika—

(2) Tertakluk kepada seksyen 54, apa-apa perintah yang memberikan kebenaran untuk melaksanakan penyampaian di luar bidang kuasa hendaklah mengarahkan cara penyampaian itu hendak dilaksanakan dan bagaimana penyampaian itu boleh dibuktikan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.