ENAKMEN 8 TAHUN 2004
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2004

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
Kesahtarafan AnakSeksyen 116. Anggapan daripada pengakuan boleh dipatahkan

Anggapan yang berbangkit dari pengakuan yang dibuat oleh seseorang bahawa dia adalah bapa kepada seseorang yang diakuinya sebagai anak boleh dipatahkan hanya dengan-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.