ENAKMEN 4 TAHUN 1992
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1991

BAHAGIAN IX - PENALTISeksyen 128. Jadi murtad untuk membatalkan perkahwinan.

Seseorang yang tidak suka akan suami atau isterinya dan dengan perdayaan menjadikan dirinya murtad untuk membatalkan perkahwinannya dan setelah tamat tempoh bertaubat (istitab) adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum penjara tidak melebihi dua tahun.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.