ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN X - PENALTISeksyen 132. Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri.

Seseorang yang tidak memberi keadilan sewajarnya kepada isteri atau isteri-isterinya mengikut Undang-Undang Islam adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.