ENAKMEN 3 TAHUN 1987
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI ANAK DAN LAIN-LAINSeksyen 61. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan nafkah bagi seseorang tertentu.


Mahkamah boleh memerintahkan mana-mana orang yang bertanggungan tentang hal itu mengikut Hukum Syara' , supaya membayar nafkah kepada seorang lain jika dia tidak berupaya sepenuhnya atau sebahagiannya menyenggara hidup oleh sebab kerosakan otak atau jasmani atau tidak sihat dan Mahkamah berpuas hati bahawa memandang kepada kemampuan orang yang bertanggungan itu adalah munasabah memerintahkan sedemikian.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.