ENAKMEN 10 TAHUN 1988
KAWALAN DAN SEKATAN PENGEMBANGAN AGAMA-AGAMA BUKAN ISLAM 1988


JADUAL
(Seksyen 9)

BAHAGIAN I

PERKATAAN-PERKATAAN YANG TIDAK BOLEH DIKAITKAN
DENGAN AGAMA BUKAN ISLAM

AllahIlahiRasulFatwa
Firman AllahWahyuImanKutbah
UlamaMubalighDakwahNabi
HadithSyariahInjilTabligh
IbadatQiblatSolat
KaabahHajKhalifah
KadiMuftiWali
BAHAGIAN II

PERBAHASAN-PERBAHASAN YANG TIDAK BOLEH DIGUNAKAN OLEH ORANG BUKAN-ISLAM

Subhanallah

Alhamdulillah

Lailahaillallah

Walillahilhamd

Allahu Akbar

Insyaallah

Astaqfirullahal Azim

Tabaraka Allah

Masyaallah

Lahaula Walaquata Illabillahilaliyil Azim


Diluluskan pada 6hb day of September 1988.
[JU Pk. / AM / 352 (7); PU Pk. 104 / 87.]
MUHAMMAD PADZIL BIN KHALID,
Setiausaha,
Dewan Perhimpunan Undangan Negari, Perak
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.