ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Penjagaan ke atas Orang dan HartaSeksyen 95. Pemecatan penjaga

Mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa memecat mana-mana penjaga, sama ada ibu bapa atau orang lain dan sama ada dia penjaga bagi diri atau harta kanak-kanak, dan boleh melantik seorang lain menjadi penjaga untuk menggantikannya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.