ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003

BAHAGIAN IX - PENALTISeksyen 130. Isteri tidak menurut perintah

Mana-mana orang perempuan yang dengan sengaja tidak menurut apa-apa perintah yang diberikan oleh suaminya dengan sah mengikut Hukum Syarak melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit, atau, bagi kesalahan kali kedua atau kali kemudiannya, didenda tidak melebihi satu ribu ringgit.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.