ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
Kesahtarafan AnakSeksyen 116. Anggapan daripada pengakuan boleh dipatahkan

Anggapan yang berbangkit daripada pengakuan yang dibuat oleh seseorang bahawa dia ialah bapa kepada seseorang yang diakuinya sebagai anak boleh dipatahkan hanya dengan—

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.