ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003

BAHAGIAN IX - PENALTISeksyen 134. Percubaan dan pensubahatan

Mana-mana orang yang cuba melakukan, atau bersubahat melakukan, mana-mana kesalahan di bawah Enakmen ini melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan hukuman yang sama seperti yang diperuntukkan bagi kesalahan itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.