ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 3. Kecualian prerogatif

Tiada apa-apa jua dalam Enakmen ini boleh mengurangkan atau menyentuh hak dan kuasa prerogatif Yang di-Pertuan Besar sebagai Ketua Agama Islam di dalam Negeri Sembilan sebagaimana yang ditetapkan dan dinyatakan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959[GN. 214/ 1959.].
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.