ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAINSeksyen 62. Penaksiran nafkah

Dalam menentukan jumlah apa-apa nafkah yang hendak dibayar, Mahkamah hendaklah mengasaskan penaksirannya terutama sekali atas kemampuan dan keperluan pihak-pihak itu, tanpa mengira perkadaran nafkah itu berbanding dengan pendapatan orang yang terhadapnya perintah itu dibuat.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.