ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNG DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 41. Kebenaran untuk mendakwa

Tiada dakwaan bagi sesuatu kesalahan di bawah seksyen 35 hingga 40 boleh dimulakan kecuali dengan keizinan bertulis Ketua Pendakwa Syarie.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.